Katalog usług serwisowych

 

Nasz Katalog Usług Serwisowych składa się z następujących elementów:

 

On-line (usługi zdalne)
Oferta On-line obejmuje całą gamę usług zdalnych, od pomocy telefonicznej, poprzez konfigurację urządzeń, do kompletnego monitorowania oraz diagnozowania sprzętu. Także kurierska dostawa części i podzespołów stanowi integralną część oferty.

On-site (usługi na miejscu u klienta)
Oferta On-site obejmuje całą gamę usług inżynieryjnych, instalacyjnych i zapobiegawczych na miejscu u klienta. Zapewniamy pomoc specjalisty w siedzibie Klienta, w ściśle określonym i zagwarantowanym umową czasie. W skład oferty wchodzi także dostawa części i podzespołów.

Advanced (usługi zaawansowane)
Oferta Advanced obejmuje usługi, które wymagają szerokiego i kompleksowego zajęcia się problemem. Usługa ta obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem, zarządzaniem projektami oraz doradztwem technicznym.

Nasze specjalności:

* Instalacja, administracja i konfiguracja serwerów wirtualnych, konsolidacja systemów IT w oparciu o Windows 2008 Serwer, Windows 2003 Serwer
* Instalacja, konfiguracja Linux Ubuntu 8.10 Serwer , Windows 2003 Serwer ,Windows 2000 Serwer, pozostałe systemy Microsoft

*Instalacja, konfiguracja serwera proxy wraz z monitoringiem pracowników i blokowaniem dostępu do wybranych witryn internetowych
* Instalacja, konfiguracja oprogramowania dodatkowego,
* Instalacja, konfiguracja urządzeń dodatkowych,
* Reinstalacja systemów z zachowaniem danych i ustawień,

*Instalacja, konfiguracja systemu kopii zapasowej, monitoringu zdalnego
* Przeglądy techniczne sprzętu komputerowego,
* Serwis oprogramowania (ochrona antywirusowa, firewall'i ),
* Tworzenie i łączenie sieci korporacyjnych VPN, oraz sieci bezprzewodowych
* Kosztorysy budowy oraz budowa lokalnych sieci komputerowych (WLAN,LAN),
* Konsultacje w dziedzinie wyboru sprzętu, oprogramowania, łącz internetowych,